Обиколка на фабриката

Прием

CNAS лабораторија

Соба за состаноци

Канцелариски пешачки пат

Работилница за пакување

Машина за инјектирање

Машина за тафтинг

Машина за пакување

Полица за мувла за инјектирање

Работилница за четки за заби

Машина за восок за забен конец

Работилница за влажно бришење

Работилница за влажно бришење